Wat is de IT-afdeling?

De IT-afdeling levert laagdrempelig advies op het gebied van IT-regie en -strategie aan kleine ondernemingen voor een vast bedrag per maand. Heeft u geen eigen IT-afdeling maar heeft u wel behoefte aan een sparring partner die met u meedenkt of uw hardware, software en informatievoorziening optimaal op elkaar zijn ingesteld? Die kritische vragen stelt en die mogelijkheden ontdekt waardoor u efficiƫnter of effectiever kunt werken. Sluit dan een abonnement af.

Wat kost het?
De IT-afdeling werkt met een vast bedrag per maand. In geval van specifieke projecten werkt de IT-afdeling op projectbasis tegen een vast uurtarief. Bij een gratis kennismakingsgesprek brengen uw situatie in kaart en maken een offerte, zodat u vooraf precies weet waar u aan toe bent.

De tarieven van een abonnement zijn als volgt:

Aantal medewerkers Bedrag per maand
1-5 80 EURO
6-10 100 EURO
11-15 125 EURO
16-20 150 EURO

Meer dan 20 medewerkers: Prijs op aanvraag

Wat is er bij de abonnementsprijs inbegrepen?
1. Eens per kwartaal komt de IT-afdeling bij u langs voor een adviesgesprek. Op basis van huidige en toekomstige ondernemingsdoelen en eventuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving maken we een IT-plan dat beschrijft op welke wijze u uw processen het best kunt ondersteunen met IT en welke stappen u zou moeten zetten om daar te komen.

2. Afstemming van hardware, software, verbindingen en data. Veel IT-storingen worden veroorzaakt doordat softwaresystemen niet goed samenwerken of doordat de hardware of de verbinding niet voldoet. De IT-afdeling zorgt ervoor dat uw infrastructuur op orde is, zodat storingen tot een minimum worden beperkt.

3. IT-beveiliging. Voor vrijwel iedere onderneming geldt dat de bedrijfsvoering steeds digitaler wordt. Dat betekent dat de kans ook groter wordt dat (privacy)gevoelige informatie onbedoeld weglekt. In overleg met u neemt De IT-afdeling de juiste maatregelen om uw belangrijke bedrijfsinformatie goed te beschermen.

4. Licentiemanagement. Veel bedrijven hebben voor het ene softwarepakket teveel licenties en voor het andere te weinig. Door een goede analyse wie welke werkzaamheden uitvoert en welke software daarvoor nodig is, kunnen vrijwel altijd besparingen worden gerealiseerd op het aantal licenties.